Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.

Skład Rady Programowej


Jean-François Fallacher

Prof. dr hab. Maciej Rogalski

Wydział Prawa i Administracji
Uczelni Łazarskiego

 

Anna Streżyńska

Prof. dr hab. Stanisław Piątek

Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

 

Piotr Muszyński

Wojciech Maciejczak

Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego
Orange Polska

 

Thomas Lips

Jerzy Zmysłowski

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa i Biura Ochrony Informacji Niejawnych, P4

 

Jacek Niewęgłowski

Eugeniusz Trybalski

Kierownik Działu Współpracy
z Uprawnionymi Podmiotami
P4

 

Wojciech Pytel

Piotr Skibiński

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Polkomtel

 

Ireneusz Piecuch

Sławomir Chmielewski

Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością Orange Polska

 

Przemysław Gamdzyk

Pawel Dobrzański

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
T-Mobile

 

Maciejczak Wojciech

Przemysław Dęba

Dyrektor Cyberbezpieczeństwa
Orange Polska

 

Jacek Matyszczak

Maciej Mackiewicz

Adwokat, Orange Polska

 

Tomasz Książkiewicz

Piotr Niemczyk

Ekspert ds. bezpieczeństwa